Έβρετε μας τζ̌αι στο facebook


Οι πιο κάτω σελίδες στο facebook, που ασχολούνται με θέματα σχετικά με τη γλώσσα, τη γλωσσολογία και την κυπριακή διάλεκτο,

έχουν δημιουργηθεί από τους υπεύθυνους του cySlang.

Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εμείς κι εμείς

Κυπριακή Ελληνική Διάλεκτος: μύθοι και επιστημονική αλήθεια