Να γράψω κι εγώ;


Βασικές οδηγίες για όσους θέλουν να προσθέσουν νέες λέξεις στο cySlang

Τι μπορούμε να προσθέσουμε;

 • Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για λεξικό της κυπριακής σλανγκ και όχι όλων των κυπριακών λέξεων που (θεωρείτε ότι) δεν είναι γνωστές εκτός Κύπρου! Αν έχετε αμφιβολίες για το τι σημαίνει σλανγκ (ή αργκό), δείτε αυτή την παρουσίαση.
 • Βεβαιωθείτε ότι η λέξη που θέλετε να προσθέσετε δεν υπάρχει ήδη στο λεξικό, κάνοντας αναζήτηση στα λήμματα.
 • Αν η λέξη που σας ενδιαφέρει υπάρχει, αλλά πιστεύετε ότι χρειάζεται βελτίωση, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια και παρατηρήσεις.

Πώς γράφουμε την κυπριακή διάλεκτο;

 • Για τη γραφή των λέξεων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κυπριακό πληκτρολόγιο (κατεβάστε το από εδώ) ή απλώς να αντιγράφετε τις λέξεις από τη διαδικτυακή βάση δεδομένων Συντυσ̌ιές.
 • Μην ξεχνάτε ότι το λήμμα γράφεται με όλα τα γράμματα πεζά, μόνο τα κύρια ονόματα αρχίζουν με κεφαλαίο!

Πώς γράφουμε λήμματα και ορισμούς;

 • Το λήμμα γράφεται σε ονομαστική για τα ουσιαστικά, σε αρσενικό γένος για τα επίθετα, σε πρώτο πρόσωπο ενεστώτα για τα ρήματα. Μόνο όταν πρόκειται για εντελώς παγιωμένες εκφράσεις χρησιμοποιούμε άλλες μορφές της λέξης.
 • Ο ορισμός είναι μία πρόταση, το πολύ να χωρίζεται σε δύο μέρη με άνω τελεία. Αλλά δεν είναι περισσότερες από μία προτάσεις.
 • Ο ορισμός πρέπει να είναι από όλες τις απόψεις ισοδύναμος με το λήμμα, να μπορεί να το αντικαταστήσει στα παραδείγματα: π.χ. δεν λέμε αβάττας = μούχτιν· λέμε αβάττας = αυτός που βουρά το μούχτιν.

Και τα παραδείγματα;

 • Τα παραδείγματα είναι καλύτερα να είναι αυθεντικά, να είναι δηλαδή προτάσεις που είτε ακούσαμε, είτε διαβάσαμε κάπου. Αν τις βρήκαμε στο διαδίκτυο, καλά θα είναι να βάλουμε και ένα σύνδεσμο για να μπορεί ο αναγνώστης να φτάσει την πηγή, να διαβάσει τα συμφραζόμενα, να βρει άλλες πληροφορίες...

Για να μην είμαστε αχάπαροι

 • Οι προτάσεις που γράφουμε, π.χ. στον ορισμό, αρχίζουν με κεφαλαίο και τελειώνουν με τελεία (ή ερωτηματικό ή θαυμαστικό)...
 • ...εκτός αν δεν είναι ολοκληρωμένες!