Γραμματική Κατηγορία: Eπίθετο


γαουρόμουτσουνος

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 8 Μαρτίου 2016)
Αυτός που η μούρη του είναι όπως του γάρου.

πελλοκίκκιρος

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 10 Φεβρουαρίου 2016)
Αυτός που δεν κάνει τίποτα σωστά, που είναι μαννός.