Γραμματική Κατηγορία: Ουσιαστικό, αρσενικό


κάσ̌ας

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 11 Ιουλίου 2017)
Αυτός που οδηγεί κάσ̌α, αγροτικό αυτοκίνητο.

κάρφας

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 7 Ιουλίου 2017)
Ο καταδότης, το καρφί.

ψύχας

δημιουργήθηκε από trampoukos (τροποποιήθηκε 20 Απριλίου 2017)
Στρατιώτης που έχει ψυχολογικά προβλήματα ή, συνηθέστερα, που ισχυρίζεται ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα για να απαλλαγεί από διάφορα καθήκοντα.

αναστόλας

δημιουργήθηκε από trampoukos (τροποποιήθηκε 20 Απριλίου 2017)
Ο στρατεύσιμος που έχει πάρει αναστολή ή ο στρατιώτης που έχει ήδη καταταγεί και αιτείται αναστολή.

βιλλάς

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 18 Φεβρουαρίου 2017)
Αυτός που έχει μεγάλο βίλλο, ο βιλλαράς.

γαουρόγαρος

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 1 Φεβρουαρίου 2017)
Αυτός που είναι τόσο αγενής και αναίσθητος, τόσο γάρος που μπορούμε να πούμε ότι είναι χειρότερος και από γάρο.

τσ̆όφτας

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 22 Ιανουαρίου 2017)
Αυτός που λέει τσ̆όφτες, ανοησίες που δεν έχουν βάση και συνεπώς δεν είναι αξιόπιστος.