Γραμματική Κατηγορία: Ρήμα


μπαίνω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 24 Νοεμβρίου 2019)
Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι κάτι που ειπώθηκε ή έγινε.

ττιλάρω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 5 Αυγούστου 2019)
Βλ. ττιλλάρω.

κρούζω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 13 Ιουλίου 2019)
Καίω... τα εγκεφαλικά μου κύτταρα, τα παίζω τελείως.

πελλοβουρώ

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 10 Ιουλίου 2017)
Τρέχω άσκοπα πάνω-κάτω.

ρίφκω

δημιουργήθηκε από michalis_christoforou (τροποποιήθηκε 13 Μαρτίου 2017)
Ξελογιάζω, γοητεύω.