Γραμματική Κατηγορία: Ρήμα


κρούζω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 13 Ιουλίου 2019)
Καίω... τα εγκεφαλικά μου κύτταρα, τα παίζω τελείως.

πελλοβουρώ

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 10 Ιουλίου 2017)
Τρέχω άσκοπα πάνω-κάτω.

ρίφκω

δημιουργήθηκε από michalis_christoforou (τροποποιήθηκε 13 Μαρτίου 2017)
Ξελογιάζω, γοητεύω.

ξιγαουρίζω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 14 Δεκεμβρίου 2016)
Γίνομαι εντελώς γάρος, αποκτηνώνομαι.