Γραμματική Κατηγορία: Ρήμα


ττιλάρω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 5 Αυγούστου 2019)
Βλ. ττιλλάρω.

κρούζω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 13 Ιουλίου 2019)
Καίω... τα εγκεφαλικά μου κύτταρα, τα παίζω τελείως.

πελλοβουρώ

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 10 Ιουλίου 2017)
Τρέχω άσκοπα πάνω-κάτω.

ρίφκω

δημιουργήθηκε από michalis_christoforou (τροποποιήθηκε 13 Μαρτίου 2017)
Ξελογιάζω, γοητεύω.

ξιγαουρίζω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 14 Δεκεμβρίου 2016)
Γίνομαι εντελώς γάρος, αποκτηνώνομαι.