Γραμματική Κατηγορία: Ρήμα


γιολλάρω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 18 Οκτωβρίου 2016)
Ζω τη ζωή μου στο έπακρο.

σβήννω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 10 Οκτωβρίου 2016)
Τα χάνω, τα παίζω.

στροφάρω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 26 Μαρτίου 2016)
Είμαι έξυπνος, έχω γρήγορη αντίληψη.

στυλλομμαθκιάζω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 19 Απριλίου 2016)
Γουρλώνω τα μάτια, από έκπληξη, φόβο, ενδιαφέρον...

τσακκώ

δημιουργήθηκε από trampoukos (τροποποιήθηκε 3 Σεπτεμβρίου 2017)
Ρίχνω κόζιν, σε περίπτωση που δεν έχω κάποια από τις τρεις άλλες φυλές στην πιλόττα.

φιτιλλάρω

δημιουργήθηκε από agas_85 (τροποποιήθηκε 22 Μαρτίου 2016)
Γαμώ και το διατυμπανίζω με καμάρι.