Γραμματική Κατηγορία: Ρήμα


φαουσ̌άζω

δημιουργήθηκε από Natalie (τροποποιήθηκε 3 Δεκεμβρίου 2016)
Τρώω πολύ και με μεγάλη λαιμαργία, ντερλικώνω.

γιολλάρω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 18 Οκτωβρίου 2016)
Ζω τη ζωή μου στο έπακρο.

σβήννω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 10 Οκτωβρίου 2016)
Τα χάνω, τα παίζω.

στροφάρω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 26 Μαρτίου 2016)
Είμαι έξυπνος, έχω γρήγορη αντίληψη.

στυλλομμαθκιάζω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 19 Απριλίου 2016)
Γουρλώνω τα μάτια, από έκπληξη, φόβο, ενδιαφέρον...