Γραμματική Κατηγορία: Ρήμα


στροφάρω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 26 Μαρτίου 2016)
Είμαι έξυπνος, έχω γρήγορη αντίληψη.

στυλλομμαθκιάζω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 19 Απριλίου 2016)
Γουρλώνω τα μάτια, από έκπληξη, φόβο, ενδιαφέρον...

τσακκώ

δημιουργήθηκε από trampoukos (τροποποιήθηκε 3 Σεπτεμβρίου 2017)
Ρίχνω κόζιν, σε περίπτωση που δεν έχω κάποια από τις τρεις άλλες φυλές στην πιλόττα.

φιτιλλάρω

δημιουργήθηκε από agas_85 (τροποποιήθηκε 22 Μαρτίου 2016)
Γαμώ και το διατυμπανίζω με καμάρι.

τακκώννω

δημιουργήθηκε από Panagiotis Theodoulou (τροποποιήθηκε 16 Αυγούστου 2016)
Είμαι τάκκος, λουφάρω συνέχεια και αποφεύγω τις δραστηριότητες που απαιτούν μόχθο.

γαουροφέρνω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 6 Μαρτίου 2016)
Συμπεριφέρομαι με αγένεια, σαν γάρος.

βιλλοπυτώ

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 5 Μαρτίου 2016)
Ψωλοχύνω και μάλιστα ορμητικά.

σολάρω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 5 Μαρτίου 2016)
(πρχ) Κάνω μπαντιστήρι, παίρνω μάτι.

ττιλλάρω

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 5 Αυγούστου 2019)
Τα φτύνω, σταματάω να λειτουργώ ή καταστρέφομαι εντελώς.