Γραμματική Κατηγορία: Σχηματιστικό στοιχείο


σκατο-

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 22 Φεβρουαρίου 2020)
Πρώτο συνθετικό λέξεων που χρησιμοποιείται επιτατικά για να προσδώσει αρνητική έννοια στο δεύτερο συνθετικό.

καμπανο-

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 5 Σεπτεμβρίου 2017)
Πρώτο συνθετικό λέξεων που χρησιμοποιείται επιτατικά, για να δείξει ότι κάποιος φέρει 100% το αρνητικό χαρακτηριστικό που εκφράζει το δεύτερο συνθετικό: καμπανόγαρος «τελείως βλάκας», καμπανόμαυρος «τελείως μαύρος, σκυλάραπας, καμπανόκελλος «κουφιοκέφαλος».

αρκο-

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 5 Σεπτεμβρίου 2017)
Πρώτο συνθετικό λέξεων που χρησιμοποιείται επιτατικά, για να κάνει πιο έντονη τη σημασία του δεύτερου συνθετικού: αρκόπελλος «θεότρελλος», αρκόπουττος «πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, αγριόμουνο»...

γαουρο-

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 31 Μαρτίου 2016)
Πρώτο συνθετικό λέξεων που χρησιμοποιείται επιτατικά για να προσδώσει αρνητική έννοια στο δεύτερο συνθετικό, το οποίο παρουσιάζεται ως: α) ανησυχητικά μεγάλου μεγέθους, όγκου ή βάρους: γαουρόβιλλος, γαουρόπατσος... β) ενοχλητικά αγενές, ανάγωγο ή άσχημο : γαουρομούτσουνος, γαουρόφωνος... γ) όλα τα πιο πάνω μαζί - ή τέλος πάντων ως κάτι που ο ομιλητής θέλει να μειώσει ή να προσβάλει με ευσύνοπτο και κατανοητό τρόπο:  γαουρόπελλος, γαουρόσπορος...

ππουσ̌το-

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 5 Σεπτεμβρίου 2017)
Πρώτο συνθετικό σύνθετων λέξεων που χρησιμοποιείται ως μειωτικό και υβριστικό για το δεύτερο συνθετικό, το οποίο συνήθως αναφέρεται στην καταγωγή κάποιου: ππουσ̌τογαλλος, ππουσ̌τοκαλαμαράς...

ττοππουζο-

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 23 Φεβρουαρίου 2016)
Πρώτο συνθετικό λέξεων που χρησιμοποιείται επιτατικά για να προσδώσει αρνητική έννοια στο δεύτερο συνθετικό, το οποίο παρουσιάζεται ως απαξιωμένο, ανάξιο λόγου ή μη επιθυμητό.