αλουσ̆ιά του λάκκου

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 22 Ιανουαρίου 2017)
Αυτός που δεν είναι απλώς άλουτος, αλλά κάτι παραπάνω, πενταβρόμικος.

άλουτος

δημιουργήθηκε από mariosIX (τροποποιήθηκε 6 Μαρτίου 2016)
Άπλυτος, βρομιάρης - κυριολεκτικά και μεταφορικά.

άλφα άλφα

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 18 Ιουλίου 2017)
Αδικαιολόγητος απών, στρατιώτης που λείπει από την αναφορά χωρίς δικαιολογία.

αμπάκκιρος

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 30 Απριλίου 2016)
Αυτός που είναι μονίμως άφραγκος, που δεν έχει μία επάνω του.

αναστόλας

δημιουργήθηκε από trampoukos (τροποποιήθηκε 20 Απριλίου 2017)
Ο στρατεύσιμος που έχει πάρει αναστολή ή ο στρατιώτης που έχει ήδη καταταγεί και αιτείται αναστολή.