βιλλαράς

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 13 Μαρτίου 2016)
Αυτός που έχει μεγάλο βίλλο.

βιλλάς

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 18 Φεβρουαρίου 2017)
Αυτός που έχει μεγάλο βίλλο, ο βιλλαράς.