βιλλοπυτώ

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 5 Μαρτίου 2016)
Ψωλοχύνω και μάλιστα ορμητικά.

ΒΛΟ

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 19 Ιουλίου 2017)
Αυτός που είναι ανίκανος, άχρηστος.

βόλα

δημιουργήθηκε από trampoukos (τροποποιήθηκε 1 Οκτωβρίου 2016)
Το καπό στην πιλόττα.