δεκάθκιασμα

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 5 Σεπτεμβρίου 2017)
Η μούντζα, το φάσκελο που γίνεται με τα δύο χέρια.

δεν υπάρχει

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 30 Απριλίου 2016)
Βλ. έν υπάρχει.

δίννω τον γάρον μου

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 16 Νοεμβρίου 2015)
Δένω το γάιδαρό μου, εξασφαλίζομαι οριστικά από οικονομική ή επαγγελματική άποψη.