ξιμπαρρώννω

δημιουργήθηκε από daniel28 (τροποποιήθηκε 16 Δεκεμβρίου 2015)
Αφαιρώ ή μετακινώ κάτι από την θέση του.

ξύννω κάποιον

δημιουργήθηκε από Victoria Jones (τροποποιήθηκε 23 Φεβρουαρίου 2016)
Ξεπαραδιάζω κάποιον απαιτώντας συνεχώς να με κεράσει, κυρίως ποτό ή τσιγάρο.

πουττίν ξ̌ουρισμένον

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 27 Φεβρουαρίου 2016)
Δουλειά που δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία, μασημένο φαΐ.