όι να χάννει

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 29 Φεβρουαρίου 2016)
Βλ. εν χάννει.

όι ρε!

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 1 Απριλίου 2016)
Πωπω, τι λες τώρα!