για τα τεράτσ̌ια

δημιουργήθηκε από trampoukos (τροποποιήθηκε 5 Μαρτίου 2016)
Για πέταμα, για τα μπάζα· λέγεται όταν ένας ποδοσφαιριστής, συνήθως ψηλός, έχει πολύ χαμηλή απόδοση και κρίνεται ικανός μόνον για... το μάζεμα των τερατσ̌ιών.

εγιώ έν τζ̌αι

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 3 Μαρτίου 2016)
Εγώ δεν (φταίω)· χρησιμοποιείται ειρωνικά για να στιγματιστεί κάποιος που προσπαθεί να αποποιηθεί κάθε ευθύνη.