μιαν φάουσα

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 5 Σεπτεμβρίου 2017)
Μεγάλη ποσότητα από κάτι που όμως δεν μας είναι ευχάριστο, ένας σκασμός.