μιαν φάουσαν

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 3 Μαρτίου 2016)
Μεγάλη ποσότητα από κάτι που όμως δεν μας είναι ευχάριστο, ένας σκασμός.