Είδος: Κοινή αργκό


αππώννω

δημιουργήθηκε από polina_assioti (τροποποιήθηκε 6 Μαρτίου 2016)
Παραχαϊδεύω κάποιον, τον κακομαθαίνω.

αρκο-

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 5 Σεπτεμβρίου 2017)
Πρώτο συνθετικό λέξεων που χρησιμοποιείται επιτατικά, για να κάνει πιο έντονη τη σημασία του δεύτερου συνθετικού: αρκόπελλος «θεότρελλος», αρκόπουττος «πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, αγριόμουνο»...