Είδος: Μειωτικό


αλουσ̆ιά του λάκκου

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 22 Ιανουαρίου 2017)
Αυτός που δεν είναι απλώς άλουτος, αλλά κάτι παραπάνω, πενταβρόμικος.

άλουτος

δημιουργήθηκε από mariosIX (τροποποιήθηκε 6 Μαρτίου 2016)
Άπλυτος, βρομιάρης - κυριολεκτικά και μεταφορικά.