Είδος: Σεξουαλικό


πίππα

δημιουργήθηκε από armostis (τροποποιήθηκε 10 Φεβρουαρίου 2016)
Πεολειχία, πεοθηλασμός.

πιππάρω

δημιουργήθηκε από armostis (τροποποιήθηκε 11 Φεβρουαρίου 2016)
Βλ. κάμνω πίππαν.