Είδος: Στρατιωτικό


μάκης

δημιουργήθηκε από trampoukos (τροποποιήθηκε 19 Οκτωβρίου 2016)
Ο μόνιμος (αξιωματικός ή υπαξιωματικός) στο στρατό.

νέος

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2016)
Ο καινούργιος φαντάρος, που έχει καταταγεί πρόσφατα.

παλαίουρας

δημιουργήθηκε από σιεροκουτάλα (τροποποιήθηκε 1 Δεκεμβρίου 2015)
Αυτός που εκτελεί τον δεύτερο χρόνο της θητείας του στον κυπριακό στρατό και είναι αρχαιότερος στην κατάταξη από κάποιους άλλους.