Είδος: Νεανική γλώσσα


ανπαίζαπολ

δημιουργήθηκε από tinkerbell (τροποποιήθηκε 6 Μαρτίου 2016)
Αυτός που δεν παίζεται, που δεν μπορεί κανείς να τον ανταγωνιστεί.

ασταλαβίσταλα

δημιουργήθηκε από CPampa (τροποποιήθηκε 6 Μαρτίου 2016)
Αυτός που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, που το μυαλό του συνεχώς είναι αλλού.