Είδος: Νεανική γλώσσα


γίνομαι σβάρνα

δημιουργήθηκε από makats (τροποποιήθηκε 9 Ιανουαρίου 2016)
Μεθώ, γίνομαι στρακόττον και (μεταφορικά) ισοπεδώνω τα πάντα.